Traumaverwerking bij kinderen en jongeren

Wat is een trauma?
Een trauma ontstaat meestal in een situatie waarbij wij een (be)dreiging voelen en tegelijkertijd machteloosheid of gebrek aan controle ervaren. Als het vermoede bestaat dat de hulpvraag van een kind of jongere is ontstaan vanuit een traumatische gebeurtenis, zal traumaverwerking worden overwogen.

Wat is traumaverwerking?
Praktijk Groei tot Bloei behandelt trauma’s volgens de EMDR-methode. EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is bewezen effectief. Klachten verminderen of verdwijnen na behandeling en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

Wanneer traumaverwerking bij een kind/jongere?
Het is bewezen dat EMDR goed werkt bij kinderen en jongeren met emotionele, lichamelijke of gedragsmatige klachten die samen lijken te hangen met negatieve ervaringen. Angst om te gaan slapen, faalangst en in het openbaar spreken, worden geminimaliseerd en ze durven weer stappen te zetten. Gepeste kinderen en jongeren merken dat ze zich na EMDR weer veel sterker voelen. EMDR is een onderdeel van coaching. EMDR werkt niet alleen bij traumatische ervaringen, ook bij klachten als langdurig huilen, hechtingsproblematiek, (separatie) angsten en sterke emoties. Zelfs bij de jongste doelgroep (baby’s, peuters en kleuters) is het mogelijk EMDR in te zetten.

Hoe werkt EMDR?
Allereerst is het belangrijk dat de achtergrond van de klacht goed in beeld is. Aan de hand van de intakeformulieren, intakegesprek en eerste sessie met het kind wordt er gekeken of EMDR toepasbaar is. EMDR wordt toegepast aan de hand van een verhaal of reeks verhalen over een gebeurtenis. Afhankelijk van het kind en de hulpvraag wordt er gekeken of dit in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) gebeurd of het kind alleen. EMDR bij kinderen en jongeren gebeurd spelenderwijs. Bij jongeren kan ook het volwassenprotocol worden toegepast. Dit is afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag.

Wat kun je verwachten?
De klachten bij je kind/jongere zijn verminderd of weggenomen. Het resultaat is vaak direct in hun gedrag terug te zien.

Mocht je nog vragen hebben over EMDR, neem dan contact op.