Traumaverwerking bij volwassenen

Wanneer een trauma?
Een trauma ontstaat meestal in een situatie waarbij wij een (be)dreiging voelen en tegelijkertijd machteloosheid of gebrek aan controle ervaren. Als het vermoede bestaat dat de hulpvraag is ontstaan vanuit een traumatische gebeurtenis, zal traumaverwerking worden overwogen.

Wat is traumaverwerking?
Praktijk Groei tot Bloei behandelt trauma’s volgens de EMDR-methode. EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is bewezen effectief. Klachten verminderen of verdwijnen na behandeling en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

Voor wie is EMDR bedoeld?
Traumaverwerking is bedoeld voor iedereen die met problemen blijft kampen die te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen of opgelopen angsten die nog niet goed zijn verwerkt. Ook bij faalangst, eetstoornissen, pijn, lichamelijke klachten, depressie en een negatief zelfbeeld kan EMDR helpen. Dit geldt ook voor rouwverwerking. Rouwverwerking verloopt via een aantal stadia. Wanneer het rouwproces stagneert, kan het helpen een EMDR sessie te ondergaan. Dit betekent níet dat je iemand dan niet meer mist of dat je probeert om de overledene te vergeten. Het betekent wél dat je probeert je leven in te richten zonder de geliefde om je heen. EMDR helpt je bij het verwerken en brengt het rouwproces weer in beweging.

Hoe werkt EMDR?
Allereerst is het belangrijk dat de achtergrond van de klacht goed in beeld is. Aan de hand van de intakeformulieren en het intakegesprek wordt er gekeken of EMDR toepasbaar is. Tijdens een EMDR-sessie wordt er gevraagd een beeld naar boven te halen, die voor nu- op dit moment als naarste aanvoelt om aan terug te denken. Doormiddel van een afleidende stimulus, praktijk Groei tot Bloei doet dit doormiddel van tappen (zachte tikken op de benen) wordt de (emotionele) spanning die op dit beeld zit verminderd of weggenomen.

Wat kun je verwachten?
Het doel van EMDR is dat je kunt terug kijken naar de schokkende of betekenisvolle gebeurtenis, zonder dat dit spanning oproept. Daarnaast helpt EMDR bij het overwinnen van angsten en creëert het een positief zelfbeeld. Traumaverwerking zorgt ervoor dat de spanning minder wordt of zelfs verdwijnt en dat je, jezelf rustiger, meer ontspannen en krachtiger voelt.

Mocht je nog vragen hebben over EMDR of wil je weten of behandeling met EMDR geschikt is voor het verminderen van je eigen klachten, neem dan vrijblijvend contact op.